annex arquitectura tècnica

està format per un equip d’arquitectes tècnics amb més de 20 anys d’experiència, desenvolupant projectes i obres de diferents característiques i complexitats, així com altres treballs dins el sector de la construcció.

Desenvolupem cada un dels encàrrecs que ens proposeu amb el màxim rigor, dedicació i responsabilitat, sabent que es el millor camí per obtenir un bon resultat que satisfaci les vostres necessitats.

 

Treballs que us podem ajudar a desenvolupar:

01

En fase de projecte

 • Projectes varis de reforma o rehabilitació.
 • Projectes urbanístics.
 • Projectes de nova construcció.
 • Estudis i projectes de millora en l’eficiència de l’edifici.
 • Col·laboració en redacció de parts de projectes:
  • Amidaments, pressupostos i justificació de preus
  • Plecs de condicions
  • Estudi de Seguretat i Salut
  • Memòria d’execució
  • Organització d’obra i pla de treball
  • Pla de Control de qualitat
  • Estudi de Gestió de residus
  • Estudi mediambientals
  • Pla de manteniment
  • Estudis d’eficiència energètica d’edificis (CE3x - HULC - Energy Plus)
  • Assessorament en la utilització de materials amb baixa petjada ecològica
 • Col·laboració en la presentació de concursos d’idees d’arquitectura i urbanisme.
 • Expedients d’activitats industrials i de comerços (en cas de grans indústria conjuntament amb enginyeria).
 • Cèdules d’habitabilitat, inspeccions tècniques d’edificis, peritatges, informes tècnics, estudis, valoracions, projectes de reparcel·lació, etc.
 • Documentació, seguiment i tramitació de subvencions a particulars i entitats.

02

En fase d'obra

 • Direcció d’Execució d’Obra (DEO).
  • Control d’execució sobre el projecte
  • Control de Qualitat
  • Control econòmic
  • Control Temporal
 • Dirección d’Obra (DO tècnic únic)
  • Control de projecte
  • Igual DEO
 • Coordinació de Seguretat i Salut

03

Com a manager d'obra

 • Project Manajer. Planificació, supervisió, definició i resolució del projecte.
 • Construction Manajer. Seguiment de contractació, costos, planificació i qualitat del treball en fase d’execució d’obra.
 • Gestió Integral de Projectes. Inici dels treballs des de la fase prèvia al projecte fins a l’entrega de l’obra acabada i en funcionament, portant totes els gestions administratives, tècniques, llicències, coordinació necessària amb altres tècnics i agents intervinents a l‘obra, contractació de serveis, gestió de les postvendes fins a l’entrega de l’obra acabada amb la conformitat del client.

04

Estudis energètics del projecte i de millora dels valors medi-ambientals dels materials

 • Certificació energètica d’edificis CEE (mètode CE3x - HULC).
 • Simulacions energètiques d’edificis (mètode HULC - Energy Plus).
 • Estudi d’habitatges passius.
 • Assessorament i estudi energètic d’edificis tant en fase de projecte com en fase de aplicació de millores energètiques en edificis existents.
 • Assessorament en la utilització de materials amb baixa petjada ecològica en la seva fabricació i transport.